خرید موتور سیکلت و چالش های بنام زدن آن

با توجه به این که همواره طریقه بنام زدن موتور سیکلت های خریداری شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، از سوالات رایج خریداران در اتمام خرید است. راهنمای کامل بنام زدن موتور سیکلت خریداری شده برای شما عزیزان به اشتراک گذاشته شده.

از آن رو که موتورسیکلت ها تماما پلاک تهران می باشند، پس اشخاص حقیقی صادره نهران و غیر، می بایست مدارک خود تجمیع و به صورت فیزیکی به قسمت سند واقع در فروشگاه موتور مارکت تحویل و هزینه انتظامی آن را پرداخت نمایند.

 • در هنگام خرید توجه داشته باشید که از نام شخص حقیقی مالک موتور سیکلت استفاده نمائید. زیرا فقط و فقط سند موتور سیکلت بنام خریدار صادر خواهد شد.
 • هیچکدام از موتور سیکلت های خریداری شده بیمه شخص ثالث به همراه ندارند و انجام این مهم به عهده خریدار خواهد بود.
 • فرد حقیقی صادره از شهرستان و ساکن تهران حتما باید یکی از شرایط احراز سکونت تهران را دارا باشد.
 • کپی برابراصل شناسنامه و کارت ملی

 • بیمه نامه موتورسیکلت

 • برگه عدم خلافی یا پرداخت خلافی

 • جهت احراز سکونت در تهران آوردن به همراه داشتن یکی از موارد زیر به همراه یکی از قبوض آب، برق و یا گاز

 1. اصل اجاره نامه چهاربرگ هولوگرام دار با کد رهگیری

 2. کپی برابراصل سند منزل مسکونی

 3. گواهی اشتغال به تحصیل فرزند در مقطع تحصیلی ابتدایی تا متوسطه با مهر و امضای اداره آموزش و پرورش و مدرسه مربوطه

 4. نامه اشتغال به کار از ارگان های دولتی به همراه کپی کارت پرسنلی

 5. کپی برابر اصل جواز کسب اصناف شهر تهران

 • بیمه نامه موتورسیکلت
 • عدم خلافی به روز
 • کپی برابراصل کارت ملی و شناسنامه در دفترخانه

جهت احراز سکونت در تهران آوردن یکی از موارد زیر به همراه اصل یا فایل قبض آب یا برق با تعرفه مسکونی (خانگی)، مربوط به سال جاری، دارای کدپستی 10 رقمی الزامی است:

 1. قبض به نام با شرایط فوق
 2. اصل اجاره نامه چهاربرگ هولوگرام دار با کد رهگیری دارای تاریخ معتبر
 3. کپی برابراصل سند منزل مسکونی
 4. گواهی اشتغال به تحصیل فرزند در مقطع تحصیلی ابتدایی تا متوسطه با مهر و امضای اداره آموزش و پرورش و مدرسه مربوطه
 5. نامه اشتغال به کار از ارگان های دولتی به همراه کپی کارت پرسنلی
 6. کپی برابر اصل جواز کسب اصناف شهر تهران
 7. اصل یا کپی برابر اصل صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی تهران با مدت اعتبار
 • کپی برابراصل روزنامه رسمی شرکت
 • کپی برابراصل آگهی تغییرات به روز شرکت
 • کپی برابراصل اساسنامه شرکت
 • کپی برابراصل کارت ملی و شناسنامه نماینده شرکت
 • بیمه نامه
 • معرفی نامه نماینده (خطاب به مرکز شماره گذاری تهران)
 • وکالت نامه نماینده از جانب مدیرعامل شرکت
 • قبض آب یا برق برای سال جاری دارای کدپستی 10 رقمی
 • عدم خلافی